ایران: فراخوان برای نجات زندانیان اعتصابی کرد در زندان ارومیه

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان 27زندانی سیاسی کرد که از 25روز پیش در زندان مرکزی ارومیه در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برند، فراخواند و خواستار رسیدگی به خواستهای آنها شد. حال هشت تن از این زندانیان به وخامت گراییده است.
زندانیان سیاسی کرد در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز 29آبان در اعتراض به تلاشهای اطلاعات آخوندی برای انحلال بند زندانیان سیاسی اعتصاب‌غذا کرده‌اند. مزدوران با انتقال مجرمان عادی به بند زندانیان سیاسی و انتقال گروهی از زندانیان سیاسی به بند مجرمان عادی فشار علیه زندانیان و خانواده‌هایشان را افزایش داده‌اند.
عوامل اطلاعات رژیم به جای رسیدگی به وضعیت زندانیان، چهار تن از آنان را احضار و تهدید به مرگ کرده‌اند. آنها گفته‌اند که «جان شما در دست وزارت اطلاعات است نه سازمانهای حقوق‌بشری و نه احمد شهید و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند برای شما کاری انجام دهد، اینجا ایران است و قوانین جمهوری اسلامی حاکم است».
شکنجه‌گران شماری از زندانیان اعتصابی را تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه اعتصاب، آنها را اعدام خواهند کرد، برای همه زندانیان اعتصابی پرونده جدید تشکیل داده و برای آنها حکم جدید صادر خواهند کرد. همچنین زندانیان عادی بیشتری را به بند آنها منتقل خواهند کرد.
در روز 8آذر، نیروهای گارد ویژه زندان با باتون و شوکر برقی و اسپری فلفل به زندانیان حمله کردند و آنها را مورد ضرب و جرح و تحقیر و توهین قرار دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23آذر 1392 (14دسامبر2014)