بازداشت دکتر هانی یازرلو، از خانواده های مجاهدان اشرفی

بنا بر گزارشات منتشر شده، دژخیمان رژیم آخوندی به منزل دکتر هانی یازرلو، از خانواده های مجاهدان اشرفی یورش برده و او را بازداشت کردند.

هانی یازرلو پیش تر در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل مسکونی خود بازداشت و پس از چند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد گردیده بود

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...