بازداشت مسئول بولتن مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش بولتن نیوز، یکی از افراد مرتبط با عناصر مشکوک مقیم آمریکا و همچنین برخی گردانندگان شبکه صدای آمریکا بازداشت شد.

این فرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت تهیه بولتن و بررسی حوزه رسانه را بر عهده داشت، امروز بازداشت شد.

اگرچه پیگیری خبرنگار ما برای بررسی دقیق موضوع تا کنون به نتیجه نرسیده اما شنیده ها حکایت از تندروی در خبرسازی و ایجاد موج رسانه ای از سوی این فرد دارد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...