بازداشت یکی دیگر‏ از امضاکنندگان بیانیه ۱۴نفر

بازداشت یکی دیگر‏ از امضاکنندگان بیانیه ۱۴نفر

مركز حقوق بشر در ایران در كانال خود خبر داد كه «ساعت ۱۰ دیشب ۲۷مرداد، نیروهای امنیتی به منزل عباس واحدیان شاهرودی در مشهد رفته و این فعال مدنی را بازداشت کردند. عباس واحدیان شاهرودی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است.» در برخی كانال‌ها گزارش شده است كه دختر واحدیان هم بازداشت شده اما این موضوع تكذیب شده است. گفتنی اینكه تاكنون فعالان سیاسی و مدنی دیگری كه بیانیه موسوم به 14 نفر را امضا كردند از جمله: محمد نوری‌زاد، فاطمه و مسعود سپهری، محمد مهدوی‌فر و … بازداشت شده‌اند. بهار نیوز