بازداشت ۱۰ نفر از کارگران فولاد مبارکه در آستانه روز کارگر

روز دوشنبه ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی به محوطه فولاد مبارکه اصفهان وارد شده و بعد از آن ۱۰ نفر از کارگران شاغل در فولاد مبارکه را با خود بردند.

این بازداشت ها بعد از آن صورت گرفت که زمزمه های یک تجمع بسیار بزرگ از کارگران مجتمع فولاد در روز کارگر شنیده میشد.

لازم به ذکر است علیرغم درآمد بسیار بالای صنعت فولاد، بسیاری از کارگران این صنعت در مبارکه با مشکلات عدیده مواجه هستند. بعنوان مثال بخشی از شرکت های پیمانکاری حاضر در مجتمع بیش از ۵ ماه به پرسنل خود حقوق پرداخت نکرده اند و یا آنکه کمترین مزایای پیش بینی شده در قانون کار به کارگران پرداخت نمیشود. مشکل دیگر کارگران فولاد مبارکه ، قرارداد های سفیدی است که کارفرما از کارگران گرفته و توسط این قراردادها کارگران را چون برده بکار میگیرند.

یک فعالیت زیر زمینی از مدت ها پیش برای هماهنگی بین کارگران و برگزاری این تجمع شکل گرفته است و علیرغم بازداشت افراد لیدر، کارگران امیدوارند روز چهارشنبه طی یک حرکت خود جوش کارگری این تجمع برگزار شود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...