بازدید از زندانهای استانهای کشور

محمد کاظمی روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را اعلام کرده است.

آقای کاظمی پس از بازدید هیاتی از نمایندگان مجلس از زندان اوین، افزوده که این هیات تصمیم گرفته در استان‌هایی که «تعداد بازداشتی‌ها [در اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶] هنوز قابل توجه است حتما از زندان‌ها بازدید داشته باشند.»

این نماینده افزوده با آنکه هماهنگی برای بازدید از زندان اوین، «زمان‌بر» بود، اما این دیدار «مفید و موثر بود و اثر مثبتی گذاشت.»وی بدون توضیحی درباره منظور خود از «مثبت‌» بودن این دیدار، اضافه کرده که «اگر این بازدید زودتر انجام می‌شد خیلی بهتر بود.»با این حال مشخص نیست که مقام‌هی قضایی و سازمان زندان‌ها چه واکنشی نسبت به خواسته هیات نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین، برای بازدید از دیگر زندان‌های ایران نشان دهند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...