بازرگان: آيا ما انقلاب كرديم كه جنگ كنيم و به چنين روزگاري برسيم؟


سایت پارسینه: غرض از تصديع و مطلب ما در اين بار اين است كه ببينيم از تجربه نزديك به هشت سال تداوم جنگ بي امان كه هست و نيست و دنيا و آخرتمان را نثارش كرده‌ايم چه حاصلي برده‌ايم، چه درسهايي بايد بگيريم و رهبر انقلاب چه جوابي براي ملت ايران دارند؟ آيا به آنچه گفته و خواسته و وعده داده شده است رسيده يا لااقل نزديك شده‌ايم؟ يا آنكه دور و تسلسل داشته‌ايم و در لبه پرتگاه نابودي قرار گرفته‌ايم؟ بالاخره از رهبر انقلاب بپرسيم آيا وقت آن نرسيده است كه تجديدنظر در برنامه و رويه‌ها و در تصورات و تصميمات گذشته بفرمايند؟

اين پيام اعتراض و استفسار ملت ايران را نيز لازم است به سمع برسانيم كه غالباً مي‌گويند آيا ما انقلاب كرديم كه جنگ كنيم و به چنين روزگاري برسيم؟يا به بهانه صدور انقلاب و اسلام با دنيا در بيفتيم؟ يا آنكه انقلاب كرديم تا از ظلم و اختناق استبداد و از سلطه بيگانگان رهائي يافته به آزادي از استبداد و خودكامگي و به استقلال از بيگانگان و به ‌خودكفايي برسيم؟ حكومتي داشته باشيم بر مبناي اصول اسلامي، براي تأمين امنيت، عدالت و آزادي، ترقي و شكوفايي، به صورت شورايي مردمي يا جمهوري، اگر مردم ايران مي‌دانستند كه با رهبري و حاكميت كنوني مشغله و مسئله اي جز جنگ و ستيز نداشته بايد كشته شوند و بكشند و خانه خراب شوند و خانه خراب كنند و به جاي زندگي با كرامت و سلامت و بركت و در سايه بندگي خدا و محبت بندگان خدا، بهره‌شان خصومت و محروميت و مصيبت خواهد بود و فرجامشان دربه‌دري و زجر و مرگ، آيا قدم براي چنين انقلاب بر مي‌داشتند؟

افرادي روي عصبانيت و درماندگي سران نهضت را مورد خطاب و عتاب قرار داده مي‌گويند شما با معرفي كردن و همكاري با روحانيون ما را به چنين روز سياه انداخته‌ايد!

البته اعتراض و ايرادها عليه ادامه جنگ و اصرار بر گسترش آن به داخل خاك عراق مي‌باشد و اتخاذ سياست تعرضي به ساير كشورهاي جهان، به بهاي از دست دادن ارزنده‌ترين جوانان و سرمايه‌هاي خودمان والاّ پايداري بي‌سابقه و دفاع دلاورانه‌اي را كه در برابر حمله ناجوانمردانه صدام در سال 59 به ‌عمل آمد مي‌ستائيم و نقش اساسي كه ايمان و اراده قاطع رهبري انقلاب از يك‌طرف و شهامت و ايثار و شهادت ملت ايران و رزمندگان عزيز از طرف ديگر داشته است مورد تأييد و تجليل همگان مي‌باشد.

آنچه غالب مردم ايران، به جز معتقدين به ولايت مطلقه فقيه تلويحاً يا تصريحاً مطرح مي‌نمايند اين است كه رهبر انقلاب به چه عنوان و با چه وكالتنامه يا مأموريت از طرف خدا و خلق به خود حق داده‌اند ما را به جايي ببرند كه شخصاً تشخيص و ترجيح داده‌اند و برخلاف قول و قرارهاي قبل از پيروزي انقلاب و بدون آنكه همه پرسي يا اجازه گيري از طريق قانون اساسي به‌عمل آمده باشد راساً تصميم بگيرند و دستگاه ارشادي و اجرائي حاكميت آنرا به هزينه ملت تبليغ و تحميل نمايد؟

جنابعالي اگر عقيده و علاقه داريد كه بايد هستي و حقوق انسانها را فداي صدور جنگي و اجراي اجباري اسلام و از بين بردن فتنه و فساد نمود و اين يك كار عملي موفق و مأجور مي‌باشد، عقيده در دنيا آزاد و محترم است شخصاً و پيروان اين طرز تفكر مختاراند مبادرت به چنين رسالت انتخابي بنمايند، ولي نه به هزينه و حيات كسان ديگري كه چنين اعتقاد و الزام را ندارند و نگفته‌اند كه حاضرند تا آخرين نفر و آخرين خانه در زير بمب و موشك و سلاحهاي جهنمي شيميايي آتش‌زا و اتمي نابود شده شعار جنگ جنگ تا پيروزي بدهند!

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...