بالا بودن عمق فاجعه گرد و غبار در خوزستان

ناصر حیدری‌پوری با تاکید بر اینکه عمق فاجعه گرد و غبار در خوزستان بالا است، عنوان کرد: تاکنون 17 هزار مالچ پاشی و 45 هزار هکتار قرق، عملیاتی و مدیریتی داشته‌ایم ولی به دلیل عمق فاجعه شرایط سختی داریم و خودمان راضی نیستیم.

معاون سازمان آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع ابراز کرد:  خودمان این بلا را بر سر خودمان آورده‌ایم، کانون‌های گرد و غبار خوزستان در سال 2002 طبق نقشه مرتع درجه بوده که به دلیل برخی کم کاری‌ها و ندانتم‌کاری‌ها به اینجا رسیده است.

این مسئول ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه حق‌آبه‌های زیست محیطی را پرت کردیم، بیان کرد: هم اکنون تالاب شریف و منصوریه آب ندارند در حالی زمانی از کارون می‌گرفت.

حیدری‌پوری با بیان اینکه 2 یا 3 متر از نخل‌های 15 متری ریگان بم نمایان است، افزود: مقابله با گرد و غبار و اجرای طرح بیابان زدایی از جمله 3 شاخص مهم کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی و مقابله با اثرات خشکسالی با حضور 195 کشور دنیا است. تسنیم

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...