باند جنایتکار مؤتلفه اسلامی خواستار دستیابی رژیم به سلاح هسته ای شد

روزنامه حکومتی رسالت ارگان حزب فاشیستی مؤتلفه اسلامی در سرمقاله سوم آذر 93 خود، در واکنش به فشار جامعه جهانی در جریان مذاکرات هسته‌یی تهدید کرد به سمت ساخت بمب اتم خواهند رفت.
رسالت از جمله نوشت: «کره‌شمالی پس از چند دور گفتگو با اشرار جهانی دید فایده‌ای ندارد، بمب هسته‌یی خود را آزمایش کرد و اعتنایی به تهدیدهای استکبار جهانی هم نکرد و البته هیچ نگرانی هم برای جامعه جهانی به وجود نیاورد… مذاکرات به پایان رسید.

نتیجه از قبل هم معلوم بود نتیجه‌یی جز بی‌اعتمادی بیشتر به 1+5 و به‌ویژه آمریکا، به دست نیامد. این نتیجه باعث می‌شود ما گام‌های خود را به سوی پیشرفت و اقتدار علمی، محکمتر از گذشته برداریم. توافق حقوقی پس از یک سال مذاکره به دست نیامد. تاریخ مصرف توافقنامه ژنو هم به پایان رسید».