بانک مرکزی رژیم: کاهش ۷۵درصدی پول ملی در سال ۹۹

طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت ارز در سال ۹۸، ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان بوده که این رقم در سال ۹۹ با حدود ۹۶۰۰ تومان افزایش به ۲۲ هزار و ۵۴۴ تومان رسیده است. بنابراین ارزش پول ملی فقط در سال ۹۹ که یک سال از دوره زعامت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی را شامل می شود ۷۵ درصد کاهش یافت. 

مرجع : نود اقتصادی