با ان‌شاءالله و ماشاءالله گره های زندگی مردم باز نمی شود

کرباسچی

اینبار فاز سرنگونی را از زبان غلامحسین کرباسچی، دبیر کل باصطلاح حزب کارگزاران سازندگی !!!!درروزنامه دولت بخوانید. وی نوشته است:” نمی شود به همین حرف‌های کلیشه‌ای قناعت کرد و با تعارف و رودربایستی و ان‌شاءالله و ماشاءالله نارسایی‌های زندگی مردم را مرتفع و گره‌های پیچیده درهم را باز کرد” نوشته وی را در ادامه می خوانید: 

وی ادامه میدهد: “شرایطی بحرانی برای کشور و برای جهان و برای بشریت، نیاز به توضیح نیست که کشور چگونه در بحران عمیق اقتصادی ناشی از تحریم و کسر بودجه بی‌سابقه ٥٠درصدی و تورم و بیکاری فلج کننده گرفتار بود که بیماری عجیب وعالمگیر کرونا از راه رسید .”

وی میگوید: “به یقین اگر امروز تمام حکومت و هم ارگان‌ها و دستگاه‌های نظام با تمام توان و صرف همه امکانات برای کم کردن آلام مردم و رفع بخشی از گرفتاری‌های متنوع هر روزه آنها بپردازند بازهم بعید است که در میان‌مدت امیدوار به وضعیت بهتری بود.”