با داد و فریاد نمیشود از سرنگونی جلوگیری کرد

.
خبرگزاری مهر , رحیم پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: بسیاری از مسئولان کشور بعد از انقلاب عوض شده و دچار فساد اقتصادی شدند و عده ای نیز از ابتدا به دنبال منافع خود بودند.

در برخی رده های مدیریتی کشور خصوصا آن جاهایی که پول وجود دارد مفاسد اقتصادی چند هزار میلیاردی رخ داده که برای جلوگیری از وقوع این اختلاس ها در آینده باید عده ای از مدیریت کنار گذاشته شوند.

رنزدیکان مسئولان رده اول کشور متهم به فساد هستند ولی با گذشت چند سال معلوم نیست وضعیت پرونده آنها به کجا رسیده و در همین شرایط یک فرد عادی در کشور که چک اش برگشت خورده شبانه دستگیر می شود و به زندان می افتد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کشور ما چند فرد احمق و بی هویت به دنبال مخالفت با حجاب بر می آیند و یا در خیابان ها دست به اغتشاش می زنند.

رحیم پور تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران مناسبات جهانی را برهم زده و نقش آفرینی مهمی در دنیا دارد و حالا چگونه است چند بازیگر مقابل هنجارهای این کشور می ایستند و نقش اپوزیسیون به خود می گیرند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...