بخوانید و بخندید؛ ماجرای خانم بازرس و کیف مشکوکش

اخیرا یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی قصد ورود به سایت نطنز داشت که به دلیلی هشدارهای کنترلی و امنیتی از ورودش ممانعت شد.

پایگاه خبری نور نیوز در این رابطه در عکس‌نوشته‌هایی اعلام کرد: هنگام ورود این خانم بازرس به سایت نطنز، تجهیزات کنترلی علامت هشدار وجود مواد آلوده کننده را نشان داده است. بازرسان دیگری نیز همراه این خانم بودند اما دستگاه های کنترلی تنها در مورد او هشدار دادند.

بنابراین مسئولان کشورمان براساس مقررات بین المللی از ورود خانم بازرس به سایت نطنز جلوگیری و مراتب را به آژانس بین المللی انرژی اتمی منعکس کردند.

در این گزارش آمده است: پیش از کنترل لوازم و کیف خانم بازرس، وی وارد سرویس بهداشتی شده و پس از آن هشدار دستگاه ها متوقف گردید. کنترل سرویس بهداشتی استفاده شده از سوی خانم بازرس بوسیله دستگاه های هشدار دهنده وجود آلودگی مواد خطرناک را تایید کرد.

شواهد موجود از دفع مواد خطرناک هنگام رفتن وی به سرویس بهداشتی خبر می دهد.

این پایگاه خبری نوشت: خانم بازرس پس از مواجه شدن با هوشیاری حرفه ای کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران و ناکامی در انتقال مواد خطرناک به سایت نطنز تصمیم گرفت خاک ایران را ترک کند.تحقیقات گسترده ایران برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی و ضدامنیتی خانم بازرس و بازیگران پشت پرده این ماجرا ادامه دارد. ایسنا