بخوانید و بخندید

ضدعفونی‌کردن قم توسط حشدالشعبی

جمعی از نیروهای حشدالشعبی عراق عصر شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ با حضور در مناطق مختلف شهر قم اقدام به ضدعفونی معابر در برابر بیماری کرونا کردند. فارس

آماده سازی پمپ های ضدعفونی معابر توسط نیروهای بسیج مردمی عراق
بدرقه نیروهای بسیج مردمی عراق در رزمایش ضدعفونی معابر قم
بدرقه نیروهای بسیج مردمی عراق در رزمایش ضدعفونی معابر قم
آماده سازی بطری های ضدعفونی جهت توزیع درب منازل توسط نیروهای بسیج مردمی عراق در قم
مشخص کردن مسیر توزیع بطری های ضدعفونی برای هر گروه توسط مسئول رزمایش
توزیع بطری های ضدعفونی کننده توسط نیروهای بسیج مردمی عراق در معابر قم
توزیع بطری های ضدعفونی کننده توسط نیروهای بسیج مردمی عراق در درب منازل قم
ضدعفونی معابر قم توسط نیروهای حشدالشعبی
نیروهای بسیج مردمی عراق در حال آماده شدن جهت ضدعفونی معابر قم
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
ضدعفونی معابر مناطقی از قم توسط نیروهای حشدالشعبی عراق
نیروهای بسیج مردمی عراق پس از پایان رزمایش ضدعفونی معابر مناطقی از قم