برجام حاصل شبکه نفوذ در دستگاه اجرایی کشور است

برجام حاصل شبکه نفوذ در دستگاه اجرایی کشور است

این کارشناس کم حافظه یادش رفت که خامنه ای امد و در تلویزیون گفت که برجام را من خودم کلید زدم و با وساطتت یک کشور دوست و اصلا این دولت هنوز نبود.

یک کارشناس سیاسی رژیم به نام غضنفری گفت: توافق برجام حاصل شبکه نفوذ در دستگاه اجرایی کشور است و بنده این توافق را یک توافق خسارت بار توصیف کرده‌ام.

به نوشته مهر، کامران غضنفری در همایش بررسی اقدام متقابل ایران در قبال مکانیسم ماشه، گفت: ۵۶ مورد از بخش‌های برجام با قانون اساسی کشور همخوانی ندارد و برجام از همان ابتدا خلاف شرع بود، زیرا به دفعات مختلف قاعده نفی سبیل را زیرپا گذاشته است.

وی همچنین گفت: برجام طبق ماده ۵۱ و ۵۲ وین نامعتبر است، چرا که طبق این ماده اگر کشوری، کشور رو به رو را تهدید یا تطمیع کند طبق این ماده این توافق‌نامه اعتباری ندارد.

غضنفری ادامه داد: توافق برجام حاصل شبکه نفوذ در دستگاه اجرایی کشور است و بنده این توافق را یک توافق خسارت بار توصیف کرده‌ام.

این کارشناس سیاسی خامنه ای گفت: ” با توجه به سخنان خامنه ای که برجام را خسارت محض می‌دانند، برجام در این چندسال برای کشور چه دستاوردی داشت جز این که تحریم را اضافه کرد.”

نویسنده کتاب پرونده هسته‌ای ایران زوایای پیدا و پنهان اظهار داشت: تنها دستاورد برجام افزایش قیمت سکه، خودرو و مسکن بود و غیر از این‌ها چیز دیگری نداشته است، زیرا به چرخه اقتصادی کشور ضربه زده است.

غضنفری افزود: “برجام با خود نفوذ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… داشت و باید بدانیم که این نفوذ چنان ضربه‌ای زد که باید افراد به میز محاکمه بیایند.”