برخی، تورم سال آینده را نه تنها دو رقمی بلکه عدد درشتی نیز پیش بینی می کنند.

مرکز پژوهش های مجلس، رکود تورمی در سال آینده را افزایشی پیش بینی کرده است. در این گزارش تأکید شده، به دلیل آنکه لایحه بودجه سال 97 انقباضی بسته شده است، سال آینده رکود خواهیم داشت.

با این حال، برخی دولتمردان بر این باورند که نه تنها تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت، بلکه راهکارهایی برای کنترل رکود هم دارند؛ اما این ادعا در حالی مطرح می شود که تقریبا تمام نماینده های اقتصاد مجلس با آن مخالفند و ب
عبدالرضا مصری در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: میزان تورم در سال آینده بستگی به خروجی مجلس دارد. اگر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه رأی بیاورد، قطعا تورم کشور حدود 6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، ولی اگر این لایحه در مجلس کم یا زیاد شود، طبعا اثر تورمی آن کمتر تغییر خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: دو ماده قانونی در این لایحه وجود دارد که تعیین کننده بخش عمده تورم سال آینده خواهند بود؛ یکی بحث حامل های انرژی و دیگری حذف یارانه هاست. اگر این دو موضوع به قوت خود، مانند سال 96 دست نخورده بمانند، با نقدینگی که تزریق می شود، حدود یک یا دو درصد افزایش تورم خواهیم داشت؛ اما اگر این دو موضوع در مجلس دستخوش تغییر و خواسته دولت محقق شود و حامل های انرژی افزایش پیدا کند و همزمان نیز یارانه 40 میلیون تن قطع شود، پیش بینی ما این است که بیش از 6 درصد تورم خواهیم داشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...