برملا شدن گوشه ای دیگر از غارت بیت المال توسط رهبر رژیم

در ادامه تهاجمات علیه باند ولایت فقیه رژیم، رفسنجانی ولی فقیه و باندش را به عنوان یک جریان افراطی به شدت مورد حمله قرار داد و گوشه ای از فساد آنها را برملا کرد.

رفسنجانی طی یک مصاحبه که در روزنامه دولتی ایران منتشر شده، فاش کرد: رئیس گمرک چیزهایی از گمرگ نقل کرد که من نمی توانستم روی صندلی بنشینم و بلند می شدم. از بس فساد بود.

وی گفت: در مورد گمرگ چیزهایی گفتند که ارقام فساد ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیاردی است. فرض کنید یکدفعه چند صد اتومبیل به قشم می آمد و با یک دستور از قشم و بدون گمرگ آزاد می شد. بعد هم به گونه ای برای آنها پلاک می گرفتند و کارهایشان را می کردند. با یک دستور از طرف فلانی، کشتی کشتی واردات می آوردند و کشتی کشتی صادرات می بردند. نمونه هایش را شما دارید می بینید که چه اتفاقاتی افتاد. به کجا نگاه کنیم که سالم مانده باشد؟ وقتی عقاید افراطی شد، این گونه می شود و هیچ چیز به منطق و قانون راه ندارد.

 

Tags: , ,

 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...