برگزاری دادگاهی نمادین برای بررسی اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران

پنجشنبه، به ابتکار سازمان مجاهدین خلق ایران دادگاهی نمادین در شهر ژنو برگزار شد. طاهار بومِدرا ، یکی از مقامات سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل و مشاور پیشین دبیر کل سازمان ملل در امور عراق در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می کند که جمهوری اسلامی هنوز هم به اعدام غیر قانونی مخالفانش ادامه می دهد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...