برگزاری کنوانسیون ایرانیان در آمریکا برای حقوق بشر و دمکراسی»

روز شنبه 15 اردیبهشت، 5 مای، همایش بزرگی از سوی ایرانیان 40 ایالت آمریکا با عنوان «کنوانسیون آزادی ایران، برای حقوق بشر و دمکراسی» در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، در پایتخت آمریکا، برگزار شد.

مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پیامی ویدئویی به این همایش فرستاده و با انتقاد از آن‌چه «سوءاستفاده» جمهوری اسلامی از توافق اتمی با ایران نامیده، خواستار آن شده‌است که غرب سیاست‌هاییبی‌قید و شرط را علیه برنامه موشکی و برنامه‌ هسته‌ای تهران پیش ببرد.

 

رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از جمله شرکت کنندگان این کنوانسیون، بود. آقای جولیانی از هواداران تغییر حکومت ایران است. برگزارکنندگان همایش نیز تغییر حکومت را در کنار حمایت از اعتراضات برای «برپایی یک دمکراسی سکولار و غیراتمی» در ایران، از اهداف خود نام برده‌اند. جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه اتمی‌اش «اهداف صلح‌آمیز» دارند.

شماری از قانون‌گذاران ایالات متحده از دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه برای این همایش پیام فرستاده‌اند.

از چهره‌هایی که پیام‌هایی را به همایش «کنوانیسون آزادی ایران» فرستاده‌اند، الیوت انگل و تام مک‌کلینتوک، قانون‌گذاران دمکرات و جمهوری‌خواه ایالات متحده هستند. این سیاست‌مداران از «حرکت به سوی صلح و ثبات» در ایران، اعتراضات داخلی در این کشور، و تمایل شهروندان ایران برای «کسب آزادی و دولتی باز و دمکراتیک» حمایت کرده‌اند.