بریتانیا عمداً طرح های تروریستی حزب الله و ایران را پنهان نگه داشت

به نوشتۀ نشریۀ انگلیسی “دیلی تلگراف”، دولت بریتانیا در سال ٢۰١۵ توانست “به یاری سرویس های اطلاعاتی یک دولت خارجی” از انجام یک سوءقصد تروریستی توسط حزب الله لبنان در بریتانیا جلوگیری کند و همزمان از برملا کردن آن خودداری ورزد.

نشریۀ بریتانیایی افزوده است که حزب الله لبنان توانسته بود سه هزار کیلو گرم نیترات آمونیوم را وارد بریتانیا کند. به نوشتۀ “دیلی تلگراف” پلیس و سرویس های اطلاعات داخلی بریتانیا در تجسس های خود یک فرد چهل ساله را در شمال-غرب لندن دستگیر کردند، اما، اندکی بعد وی را آزاد ساخته و از پی گرد قضایی او صرف نظر نمودند.

“دیلی تلگراف” اضافه کرده که این سوءقصد کشف شده جزئی از طرح گسترده تر حزب الله لبنان برای انجام عملیات تروریستی در دیگر کشورها بوده است. به نوشتۀ “دیلی تلگراف” حزب الله لبنان قصد داشته عملیات تروریستی مشابه ای در تایلند، قبرس و نیویورک علیه منافع اسرائیل انجام بدهد.

“دیلی تلگراف” می افزاید که پلیس قبرس در سال ٢۰١۵ یکی از اعضای حزب الله لبنان، بنام حسین بسام عبدالله، را همزمان با کشف بیش از هشت تن نیترات آمونیوم دستگیر و به شش سال زندان محکوم کرد. نامبرده قصد داشته منافع اسرائیل را در قبرس هدف حمله قرار بدهد. روزنامۀ “دیلی تلگراف” تصریح کرده است که اطلاعات خود را پس از سه ماه تحقیق و گفتگو با سی تن از مسئولان کنونی و پیشین بریتانیا، آمریکا و قبرس و مطالعۀ اسناد و مدارک قضایی به دست آورده است.    

دیلی تلگراف از قول منابع اطلاعاتی بریتانیا طرح های عملیات تروریستی حزب الله لبنان را متعلق به جمهوری اسلامی ایران دانسته و افزوده است که سرویس های اطلاعات داخلی بریتانیا به طور مستقل و در همکاری تنگاتنگ با سرویس های اطلاعاتی دیگر کشورها موفق شدند سوءقصدهای تروریستی ایران و حزب الله لبنان را در بریتانیا و دیگر جاها به موقع کشف و خنثی کنند. رادیو فرانسه