بر طبق آمار رسمی، در طول سال گذشته بيش از ٤١ هزار دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کرده است

سازمان ملل متحد، ‌قطعنامه‌يي را براي منع ازدواج كودكان يا به عبارتي افراد زير ١٨ سال را در 21 نوامبر 2014 تصويب كرد. این ‌قطعنامه‌ در كميته حقوق بشر سازمان ملل تصويب شد و خبر از اين مي‌داد كه بيشتر كشورها به آن پيوسته‌اند و اندك كشورهايي هم هستند كه به آن نپيوسته‌اند يا مشروط پيوسته‌اند. در این میان نظام پلید جمهوری اسلامی يكي از اين كشورهاست كه زيربار منع ازدواج افراد زير ١٨ سال نرفته است و به طور مشروط به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است.

سازمان ملل متحد در گزارش‌هاي رسمي خود اعلام كرده كه اين گروه از زنان بيش از ديگر زنان در معرض خشونت خانگي قرار دارند بسياري از آنها از حق تحصيل براي هميشه محروم شدند و فقر در ميان اين زنان جدي‌تر است.

اما محمدعلي اسفناني، عضو كميسيون قضايي مجلس رژیم، ‌در گفت‌وگو با روزنامه حکومتی اعتماد می گوید گاهي اوقات پيوستن به هر پروتكلي الزاما خوب نيست.
آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال ايران نشان مي‌دهد كه تعداد زنان زير ١٥ سالي كه در سال گذشته در ايران ازدواج كرده‌اند، بيش از ٤١ هزار نفر است، اين در حالي است كه اين ازدواج‌ها، ازدواج‌هاي ثبت شده‌اند و با اضافه كردن ازدواج‌هاي غير ثبتي در اين مورد عددي بيش از آنچه اعلام شده خواهد شد. اما با در نظر گرفتن كل ازدواج‌هاي انجام شده در سال ٩٢، كه ٧٧٤ هزار و ٥١٣ مورد بوده، مي‌توان دريافت كه ٣/٥درصد از كل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زير ١٥ سال برمي‌گردد، اين در حالي است كه ازدواج زنان بين ١٥ تا ١٩ سال هم سهم قابل توجهي از كل را دارد؛ ‌٣٠ درصد.