بسیجی ها در هیچ جا در امان نیستند

کوهسار دادور فرماندار سروآباد با اشاره به شهادت ۲ نفر از نیروهای بسیجی بومی روستای ژیوار بخش هورامان شهرستان سروآباد گفت: این دو نفر ساعت ۸ صبح امروز از پایگاه هانه ی لار منطقه حفاظت شده کوسالان باز می گشتند که در کمین  گرفتار شده و مردند. انتخاب