بمناسبت ماه رمضان

 

بمناسبت شروع ماه مبارک رمضان از روز پنجشنبه تفسیر سوره النازعات پدر طالقانی در توصیف انقلاب و پیشتازان خلق و کسانی که بارهای بزرگی بر دوش میکشند تا خلقی از زیر اسارات و بندگی ازاد شود را برای دوستداران این بحث ها  منتشر میکنیم.

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...