به شهادت رسیدن دو مجاهد خلق در حمله موشکی امروز 25 خرداد

در اثر حمله موشکی جنایتکاران رژیم اخوندی به ساکنان کمپ لیبرتی دو مجاهد خلق به شهادت رسیدند.

هم اکنون گروهی از هواداران و یاران مقاومت و مجاهدین خلق در اعتراض علیه حمله موشکی به ساکنان کمپ لیبرتی در مقابل ساختمان رژیم اخوندی در استکهل جمع شده اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...