به مناسبت زاد روز کورش کبیر، پادشاهی که قلبها را فتح میکرد

هفتم آبان ماه زادروز کوروش کبیر، پادشاه عدالت‌گستر و دادخواهی که یکی از مهمترین  دوره‌های طلایی حکومت باستان در سراسر جهان را با عنوان دوره هخامنشیان در ایران ما رقم زد. 

از کورش کبیر روایت بسیار زیادی در زمینه عدالت و ازادی های اجتماعی و دینی و. همچنین رفاه مردم در ان زمان روایت شده است . در زمینه نجات اقوام یهود و رفع ظلم و بدبختی های انها و کمک به انان داستانهای زیادی در کتابهای مذهبی یهودیان منعکس شده است. در قران نیز از وی به عنوان پادشاهی دادگستر و عادل به نام ذوالقرنین به نیکی یاد شده است.

میگویند که وی توجه ویژه‌ای به جامعه‌ی زنان داشت و این موضوع در کنده کاریها و نقشهایی که از ان زمان به جا مانده است میتوان دید که چگونه در همه تصاویر عکس و شمایل زنان، دوش به دوش مردان کشیده شده است.

اما انچه او را در جایگاه والایی قرار میدهد نظراتش در مورد زنان و حجاب است. موقعیت زنان در دوران کورش کبیر را یکی از بهترین زمانها برای زنان ایرانی تعریف میکنند و میگویند که زنان در حکومت وی اقتدار و توجه خاصی به انها میشده است و جالب است که بدانید بعد از مرگ همسرش هم علیرغم ثروت و امکانات یک پادشاه هرگز ازدواجی نکرده است.

از وی نقل میکنند، روزی در مورد حجاب زنان از وی سوال کرده بودند که اگر نگاه نامحرمی به زنان بیافتد شما چگونه از ان در حکومت خود بعنوان پادشاه ، دفاع میکنید و وی چنین پاسخ داده است :”دفاع من از زنان و حرمت به زن در چشم مردانم نهفته است. مردان جامعه من باید انقدر صاحب فکر و اخلاق باشند که نگاهشان پاک و منزه باشد . برای درست کردن جامعه در این زمینه باید از مردان شروع کرد.” وی حجاب را برخلاف جوامع عقب مانده بجای زنان از مردان شروع میکند و خواهان نگاه پاک و فهم و شعور مردان جامعه میشود. چیزی که در جوامع امروز هم هنوز جا نیفتاده است. چنین است که از وی بعنوان پادشاهی عادل و دادگستر و مردی بزرگ نام میبرند که هرگز کسی را به اجبار به دین خود درنیاورد و اکثر مناطق را بدون جنگ و خونریزی فتح می‌کرد و مردم تحت قلمرو خود را در دین و مذهب‌ آزاد می‌گذاشت . یادش گرامی باد و ارزشهایش زنده و پابرجا

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: