به هلاکت رسیدن یک پاسدار دیگر در سوریه

رژیم تلفات نیروهایش در سوریه راعلام میکند تا کشته شدن نیروهایش در سوریه به چشم نیاید. هر روز 2 یا 3نفر را اعلام میکند

علی اصغر الیاسی اعزامی از البرز در دفاع از حریم اهلبیت(ع)، اسلام حقیقی و تامین امنیت ملی کشورمان؛ در سوریه کشته شد. تسنیم

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...