بودجه رژیم، منبع درامدها نامشخص، کسری ۳۵تا ۴۶درصدی

هر بودجه معمولا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و یا حتی سیاسی و نظامی برای جامعه و مردم خود دارد. رژیم به گفته خودش در نیم قرن گذشته، هرگز بودجه ای نداشته است که ۳۵ تا ۴۶ درصد کل بودجه معلوم نیست از کجا باید تامین شود و بقول معروف کسری دارد.

از طرف دیگر بقیه منابعی که برای کسب درامد مشخص شده است، نامعلوم و ناپایدار است. چه درآمد نفت و چه درآمدهای ناشی از استقراض که اینها هیچ کدام درآمد پایدار نیست. البته رژیم اذعان کرد که درامد نفت را هم براساس رفع تحریمها درنظر گرفته است.!!!!!

نکته جالب تر اینکه درامدهای مالیاتی نیز بسیار پایین است و این به معنی اینست که اقتصاد و تولید عملا راه نخواهد افتاد تا بشود بر روی درامدهای مالیاتی هم حساب باز کرد. یعنی سال تولید خامنه ای به بار نشسته است!!!!!! در یک کلام این بودجه بر روی خیالات و ارزو های یک رژیم ورشکسته و شکننده بسته شده است.

پس تا انجا که از این بودجه میتوان فهمید، بدبختی های بیشتر و تورم بیشتر برای مردم در داخل کشور و ضعف و وابستگی به نفت در خارج از ایران را دارد.

حالا باید دید. که در این شرایط ضعف و زبونی، رژیم به کدام سمت میرود. ایا باز هم شاخ و شانه میکشد و بدنبال نفوذ منطقه ای و قدرت موشکهایش است و یا به فکر معیشت و رفاه مردم!!!!! طبیعی است که تا انجا که به رژیم برمیگردد، مردم و منافع و معیشت انها قربانی جاه طلبی ها و گسترش نفوذش در منطقه خواهند بود و این را در این ۴۰سا ل حکومتش نشان داده است، مگر اینکه واقعا خطر سرنگونی را ببیند. در ان صورت شاید بطور موقت هم شده است کوتاه بیاید و برای جلوگیری و عقب انداختن سرنوشت محتومش، سرخم کند و مجبور به عقب نشینی بشود .

البته در این میان نقش مماشات و کشورهای اروپایی و امریکا نیز بسیار تعیین کننده است. ایا هنوز هم تصمیم دارند که این رژیم جنایتکار و وحشی را کمک کنند تا باز در ایران، خون بریزد و شکنجه کند و انها هم منافع اقتصادی حقیر خودشان را ببرند و یا دست از این لقمه کثیف برخواهند داشت و مردم ایران را کمک خواهند کرد تا بر این اختاپوس خون ریز پیروز شوند.

بار دیگر تاریخ میهنمان لحظات سرنوشت سازی را میگذراند. از یک طرف مردم ایران و بهایی که روزانه با شکنجه و زندان و شهادت فرزندانشان میپردازند و از طرف دیگر جامعه بین المللی که میتواند چشم باز کند و کمک کار باشد و با در طرف اخوندها قرار بگیرید. الان دیگر هیچ شبهه و شکی در ماهیت رژیم نیست. همه چیز اشکار شده است و دیگر نمیشود با حرف گفت که در طرف مردم ایران هستیم.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: