بودجه قرارگاه فرهنگی اجتماعی سپاه از کجا تامین می‌شود؟

پاسدار جعفری سرکرده چند روز پیش سپاه  که به تازگی عزل شده است به فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی سپاه منتقل شده است. حالا مشخص میشود این فقط سرکار گذاشتن یک فرمانده بریده است. در همین زمینه  یکی از نمایندگان مجلس اخوندی به نام محمدعلی پور مختار چنین توضیح میدهد.

قرارگاه مستقیم زیرنظر خامنه ای  قرار می‌گیرد و برداشت من این است که رسانه‌ها می‌توانند زیر نظر این قرارگاه قرار بگیرند و ازاین منظر می‌تواند یک امر کاملا لازم و ضروری بود که خلا آن احساس می‌شد.

وی در مورد اینکه بودجه این قرارگاه از کجا تامین میشود گفت: من دقیقا نمی‌دانم چطور بودجه آن قرار است تامین شود. بجز قرارگاه خاتم سپاه که کار اقتصادی ا نجام میدهد تشکیلات دیگری برای کار اقتصادی دز سپاه نیست.

در جواب سوال اینکه ایا معاوتت فرهنگی سپاه که قبلا پاسدار نقدی مستول ان بود چه میشود، میگوید: این موضوع بستگی به تصمیم خامنه ای دارد. بودجه اش را هم من نمیدانم. کارهایی را هم که باید بکند هنوز معلوم نیست. خبرانلاین