بیانیه کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد – ساکنان اشرف و روند پرونده ها و راه حلها

این مطلب برگرفته از سایت مجاهدین خلق است.

unchr

آنتونیو گوترز

به دنبال دومین حمله کشنده موشکی به لیبرتی در ۱۵ژوئن (۲۵خرداد۱۳۹۲)، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد نگرانی ادامه یابنده و عمیق خود را نسبت به سلامتی و امنیت ساکنان در این مکان موقت عبور ابراز داشته است.
کمیساریای عالی نیاز فوری برای بالابردن حفاظت فیزیکی را تکرار کرده و از دولت عراق خواسته است هر کاری را که در توان دارد برای تضمین امنیت ساکنان انجام دهد.
تعدادی از ساکنان به خاطر امنیت شان در پی دو حمله به کمپ تصمیم گرفته اند به مصاحبه های برنامه ریزی شده توسط کمیساریا نروند. اما بر اساس یادداشت تفاهم بین سازمان ملل و دولت عراق به تاریخ ۲۵دسامبر ۲۰۱۱ در مورد وضعیت ساکنان اشرف، کمیساریا درخواستهای ساکنانی را که داوطلبانه منتقل شده و درگیر پروسه کمیساریا هستند کماکان به جریان می اندازد.
ساکنان کمپ که درخواستهای حفاظت بین المللی خود را ارائه داده اند، به طور رسمی پناهجویان تحت حفاظت قانون بین المللی هستند.
در فقدان یک سیستم ملّی بررسی و قضاوت در عراق، کمیساریا این درخواستها را به صورت انفرادی در یک رویه مقتضی بررسی می کند. مصاحبه های انفرادی در یک محل بی طرف و به طور کاملاً محرمانه صورت می گیرد.
انتقال پرونده هایی که نیاز آنها به حفاظت بین المللی تعیین تکلیف شده است، به دولتها در حال انجام است.
ساکنان تا زمان انتقالشان به خارج از عراق، آن طور که در یادداشت تفاهم مذکور آمده است، روند خود را در لیبرتی به عنوان یک مکان موقت ترانزیت، طی می کنند.

قانون بین الملل ایجاب می کند که پناهجویان از حفاظت بنیادین امنیت و بهبود وضعیت زندگی برخوردار باشند. این شامل حفاظت از هر گونه اخراج یا بازگشت به مرزهای سرزمینی است که در آن، جان یا آزادی آنها در معرض تهدید باشد (اصل نان رفولمان)
این همچنین رفتار با آنها طبق استانداردهای بنیادین انسان دوستانه را ایجاب می کند.
مسئولیت مقدماتی برای اطمینان از احترام به این استانداردها به عهده دولت عراق است.
آزادی تردد سزاوارترین وضعیت برای لیبرتی است.
کمیساریا همراه با دولت عراق، یونامی و طرفهای ذیربط دیگر، از جمله و مهمتر از همه جامعه بین المللی، متعهد به پیدا کردن راه حلهای مسالمت آمیز برای این مسأله دیرپا، باقی می ماند.
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و یونامی به تلاشهای مشترکشان برای پیدا کردن راه حلها، از جمله فرصتهای انتقال برای ساکنانی که می خواهند عراق را ترک کنند، ادامه می دهند.
تا امروز ۱۳۵تن از ساکنان به کشورهای دیگر رفته اند.

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...