بکارگیری کودکان برای زباله گردی توسط پیمانکاران شهرداری

«امین شاهرخی» مدیرکل بهزیستی رژیم در استان تهران گفت: جلسات متعددی دو سال پیش با شهرداری تهران در این زمینه داشته‌ایم. ریشه این موضوع باید خشک شود و این کار با تعهد پیمانکار نسبت به عدم استفاده از کودکان برای زباله گردی است. ما چنانچه کودکان زباله‌گرد را مشاهده کنیم به شهرداری تهران گزارش می‌دهیم، گاهی اوقات پیمانکاران تحت نظر شهرداری از این موضوع تخلف می‌کنند و از کودکان برای زباله‌گردی استفاده می‌کنند.

به گفته وی حدود ۲ هزار کودک در معابر و میادین اصلی شهر فعالیت می‌کنند، اما به جهت اینکه از طرح جمع اوری مطلع شده اند کمتر در میادین حاضر شدند و ما آنها را مشاهده نمی‌کنیم .

مردم تهران از حضور کودکان زباله گرد در متروها و یا در هنگام شب و تاریکی خبر میدهند.