بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران به مناسبت 16 آذر – روز دانشجو

دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران طی فراخوانی دانشجویان سراسر کشور را به برگزاری هر چه شکوهمندتر  16آذر دعوت کردند.
متن اطلاعیه این دانشجویان به‌شرح زیر است:

بیانیه
«امسال در شرایطی 16آذر را گرامی می‌داریم که دایره اعمال سرکوب و محدودیتها بر علیه دانشجویان توسط حراست دانشگاه و مزدوران گماشته بیش از هر زمان دیگر است. دانشگاه که همیشه به‌عنوان یک نهاد آگاهی و روشنگر جامعه شناخته می‌شد امروز در بند و در زنجیر افکار ولایت و اعمال مزدوران بسیجی شده است. در چنین دورانی، مفهوم گرامیداشت روز دانشجو، تنها و تنها با گسستن این زنجیرهای ضدانسانی و ارتجاعی از تمامی زوایای دانشگاهها هست که می‌توانیم کرامت و شرافت دانشجویی خودمان را کسب کنیم. پس در روز دانشجو بیش از هر زمان دیگر باید فریاد زد که ما دانشجویان آزاده تسلیم مرام و منش آخوندهای داعشی و ضدفرهنگ نمی‌شویم. دانشجو می‌میرد می‌جنگد ذلت نمی‌پذیرد

دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب تهران
آذر ماه 1393»