بیمارستان و درمانگاهی در این شهرستان نیست، حتی ساده ترین خدمات بیمارستانی

از استان لرستان خبر می‌رسد که یک شهرستان فاقد بیمارستان است و مردم آن از دریافت خدمات بیمارستانی، حتی ساده‌ترین نوع آن محروم هستند.
صحبت درباره رومشکان است که سه، چهار سال پیش با تصمیم و تصویب دولتمردان از بخش به شهرستان ارتقا یافت، اما این تغییر شگرف هیچ تأثیری در وضعیت درمان و امکانات مربوط به آن در این خطه نگذاشت تا همچنان جمعیت حدود ۵۰ هزاری رومشکان ـ که در سرشماری سال ۹۰ جمعیتش بیش از ۴۵ هزار تن بود ـ برای درمان ناگزیر از مراجعه به شهر‌ها و استان‌های دیگر باشند.

وضعیتی غیرقابل قبول که سخنان برخی از اهالی این خطه، حکایت از بحرانی بودن آن دارد، چون به گفته ایشان، رومشکان نه تنها از بیمارستان، که از داشتن درمانگاه مناسب و حداقل‌های امکانات درمانی نیز محروم است، به گونه‌ای انجام زایمان نیز نیازمند مراجعه به شهر‌های مجاور است.

همه این‌ها در حالی است که به مدد یکی از خیرین این دیار، مدتهاست زمینی به وسعت دو هکتار برای ساخت بیمارستان اهدا شده، اما این اقدام نیز نتوانسته گره از مشکل بزرگ پیش روی اهالی این دیار باز کند؛ وضعیتی که فرماندار رومشکان در توضیح آن می‌گوید: «در این راستا مکاتبات و مذاکرات زیادی داشتیم و در نهایت قرار است یک بیمارستان و یک مرکز درمان بستر در شهرستان احداث شود.»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...