تأکید عبدالمهدی بر عدم خروج الحشد الشعبی از بغداد

تأکید عبدالمهدی بر عدم خروج الحشد الشعبی از بغداد

«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور رژیم در عراق در فرمانی ، تأکید کرده است که «الحشد الشعبی» در بغداد باقی می‌ماند.

نخست وزیر دست نشانده ملاهای حاکم بر ایران علیرغم کشتار بی رحمانه حشدالشعبی در بغداد، همچنان خواهان باقی ماندن این نیروی کشتار در بغداد شد. این در حالی است که ظهر دوشنبه یک منبع وابسته به وزارت دفاع عراق گفته بود که شورای امنیت ملی این کشور (شامل نخست‌وزیر و وزرای کشور، اطلاعات و دفاع) تصمیم به خروج فوری همه نیروهای وابسته به سازمان الحشد الشعبی از بغداد گرفته است.

به گفته منبع مذکور این تصمیم در پی فشارهای فرانسه، انگلیس و آلمان به «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق و رئیس دولت پیشبرد امور برای خروج الحشد الشعبی از بغداد گرفته شده است.