تبانی رفسنجانی-روحانی علیه خامنه ای

اخوند حسن روحانی  در یک تبانی اشکار با رفسنجانی علیه خامنه ای پس از دیدار با رفسنجانی گفت، امور را در مشورت با وی پیش می برد.

آخوند روحانی که برای دومین بار پس از نمایش انتخابات با رفسنجانی دیدار می کرد، افزود، مباحث مختلفی خدمت ایشان مطرح شد، هم نسبت به مباحث روز و هم نسبت به مباحث آینده. ما همیشه از مشورتهای خوب ایشان بهره مند می شدیم و بهره مند خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا نیز حسن روحانی گفت «در این دیدار مباحث مختلف روز و آینده مطرح شد». اما جزئیات بیشتری در مورد گفت‌وگوهای این دو منتشر نشده است.

رفسنجانی نیز تاکید کرد هدفش از دیدار با روحانی ارزیابی پیشرفت کارها و سازماندهی امور است.

شورهای نگهبان ایران صلاحیت هاشمی رفسنجانی را -که خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده بود- برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رد کرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...