تبریزی: کل شرکت کنندگان نمازجمعه درکشوربه 100هزارهم نمیرسد

سوال: بخشی از افکار عمومی خالی شدن مساجد و … را دلیل بر ضربه دیدن وجهه دین عنوان می‌کنند.

بله. بعضی‌­ها چنین ذهنیتی دارند، دلیلش هم این است که مثلاً تعداد شرکت‌کنندگان در نماز جمعه کل کشور به ۱۰۰ هزار هم نمی‌­رسد. وقتی امری واجب مورد بی‌توجهی قرار ‌گیرد، طبیعی است که چنین برداشتی به ذهن‌ عده‌ای خطور کند. اعتماد انلاین