تبریک نوروزی 1393

نوروز بر تمامی عاشقان آزادی ایران زمین، رهبری مقاومت مردمی و عادلانه ایران، زندانیان سیاسی، مجاهدین قهرمان در زندان لیبرتی، یاران پایدار مقاومت و اشرف نشانان در سراسر جهان، هموطنان سرنگونی طلب و مردم عزیز ایران زمین خجسته و مبارک باد.

با امید و ایمان به فرا رسیدن بهاران آزادی ایران زمین
یاران و پشتیابان مجاهدین قهرمان و مقاومت عادلانه مردمی ایران زمین در استکهلم

نوروز 1393

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...