تجمعات و اعتراض دانشجویان و پرستاران در الیگودرز و چند شهر دیگر

تجمع دانشجویان نیشابور

تجمع دانشجویان نیشابور

جمع اعتراضی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
روز دوشنبه 9آذر ماه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در یک تجمع اعتراضی خواهان برچیدن بساط طرح تربیت پرستار در بیمارستانها که هم برگشت به عقب محسوب شده و هم به ضرر بیماران می‌باشد، گردیده و در پایان یک طومار اعتراضی توسط کلیه دانشجویان معترض امضا گردید.

تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
تجمع اعتراضی دانشجویان پرستاری دانشکده تبریز در راستای اعتراضات سراسری دانشکده‌های پرستاری کشور به طرح تربیت کمک پرستار یکساله و تربیت پرستاران بیمارستانی، با حضور بیش از 150نفر در محل این دانشکده برگزار شد. در طول این تجمع، دانشجویان طومار اعتراضی به این طرحها را امضاء کرده و اعتراض خود را به وزارت بهداشت اعلام نمودند. این تجمع روز 7آذر برگزار شد.

دانشجویان حاضر در این تجمع اعتراضی، به‌صورت یکصدا نسبت به توهین و بی‌اعتنایی وزیر بهداشت به دانشجویان و رشته پرستاری و نیز بی‌تفاوتی و عدم توجه بر اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعتراض نمودند.

الیگودرز – نامه اعتراضی سازمان نظام پرستاری، دانشکده پرستاری

 جامعه پرستاری الیگودرز در اعتراض به طرح جدید آموزش پرستار
الیگودرز هم به بقیه شهرها پیوست و دانشجویان و پرستاران آن نامه اعتراضی در اعتراض به طرح ضدمردمی آموزش پرستار یکساله نوشته‌اند.
در این نامه از جمله آمده است:9آذر 94 – تصمیم اخذ شده، می‌تواند صدمات بسیار جدی به مقوله سلامت و جایگاه ارزشمند حرفه پرستاری وارد نماید. لذا چنین تصمیمی به نظر می‌رسد، بیشتر پس‌رفت باشد تا پیشرفت، که سابقه پرستاری در ایران دقیقاً مبین آن می‌باشد.

با توجه به تعداد دانش آموختگان رده‌های پرستاری به نظر می‌رسد در حال حاضر در کشور نه تنها کمبود شدید نیروی پرستاری نداریم بلکه مشکل اصلی در صدور مجوز استخدامی و به‌کارگیری نیروهای پرستاری است به شکلی که تعداد زیادی از این قشر زحمتکش برای امرار معاش به مشاغل غیرمرتبط روی آورده‌اند یا هم‌چنان بیکار هستند.

علی رغم این‌که بیمارستانهای خصوصی در ارائه خدمات به بیمار در حال حاضر با چالشهای جدی روبه‌رو هستند، چگونه می‌توانند به بخش آموزش کارشناس پرستاری بپردازند، که از جمله آن می‌توان به عدم تمکین در رعایت نرخ تعرفه‌های مصوب دولتی از سوی وزارت متبوع اشاره کرد.

با توجه به ساختار فیزیکی بیمارستانهای خصوصی و حتی دولتی که برای امر آموزش و تربیت دانشجو طراحی نگردیده‌اند، فضاهای فیزیکی مورد نیاز آموزش چگونه فراهم خواهد شد.

متأسفانه هر از گاهی چنین تصمیمات غیراصولی موجب کاهش انگیزه و روحیه کاری پرستاران شده و در نهایت ضربه شدیدی به مقوله سلامت جامعه وارد می‌آورد.

10آذر 94 دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم به دیگر دانشجویان و پرستاران سراسر کشور پیوسته و به طرح ضدمردمی آموزش پرستار یکساله اعتراض کردند و طی نامه‌یی به وزارت بهداشت به طرح آموزش پرستار یکساله اعتراض کردند.

دانشجویان و اساتید رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اعتراض به آیین نامه تربیت کارشناس پرستاری در بیمارستانهای کشور در این دانشگاه تجمع کردند، دوشنبه 9آذر 94 دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ظهر دوشنبه 9آذر در تجمعی به آیین نامه تربیت کارشناس پرستاری در بیمارستانهای کشور انتقاد و اعتراض کردند.

در این گردهمایی علاوه بر دانشجویان جمعی از اساتید پرستاری حضور داشتند.
دانشجویان در این اعتراض دست نوشته‌هایی هم‌چون ’من از نام و نشان پرستاری دفاع می‌کنم’، ’ تبعیض ممنوع’، ’پرستاری یک کلام نه پسوند، نه پیشوند! ’، ’بازی با جان مددجو؟ ؟! ’ و غیره را به همراه داشتند.

تهران: روز دوشنبه 9آذر ماه 94 دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی موسوم به بهشتی در اعتراض به طرح ضد علمی تربیت پرستار در بیمارستانها دست به تجمع اعتراضی زدند.