تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران +فیلم

بازنشستگان در تهران از صبح امروز سه‌شنبه ۲۴مهر در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع بازنشستگان کشوری، پیش‌کسوتان و پرستاری و بهداشت حضور داشتند.

بر روی تراکتهایی که در دست بازنشستگان است از جمله نوشته شده است:‌

تشکل، اعتراض حق مسلم ماست

در خموشیهای من فریادهاست آن که دریابد چه می‌گویم کجاست؟

مشکل ما بازنشستگان وعده درمانی مسئولان است

تا رسیدن به خواسته‌های قانونی پیگیری ادامه دارد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...