تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، در اعتراض  به تصمیم تغییر زمان امتحانات در رابطه با برگزاری نمایش انتخابات  یک تجمع اعتراضی برپا کردند. این دانشجویان با شعار «دانشجوی با غیرت، حمایت حمایت» سایر دانش جویان را دعوت به هم راهی با خود کردند.

این تظاهرات با اعتراض  شروع شد و علاوه بر دانشجویان اساتید دانشگاه نیز به تغییر زمان امتحانات معترض هستند و می گویند به دلیل این که امکان برگزاری کلاس ها در زمان تعیین شده نیست، دروس را حذف و از گرفتن امتحان خودداری می کنند.

رژیم آخوندی در وحشت از اعتراضات اجتماعی در زمان انتخابات قصد دارد دانشگاهها را قبل از شروع انتخابات تعطیل کند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...