تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین

بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح امروز سه‌شنبه 24بهمن 96 عده‌یی از مدافعان حقوق‌بشر برای آزادی بازداشت شدگان قیام در برابر زندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان آزادی زندانیان شدند. مأموران اطلاعاتی و امنیتی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی تجمع‌کنندگان را متفرق کردند.

بنا‌ به گزارش دیگر مأموران اطلاعاتی و امنیتی صبح امروز سه‌شنبه ۲۴بهمن ماه؛ خانم معصومه نعمتی مادر و هانیه دائمی خواهر آتنا دائمی را در مقابل زندان اوین دستگیر کردند. گفتنی است که روز ۴بهمن، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ضمن ضرب ‌و شتم توسط ۵مأمور سپاه از اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی از روز ۱۴بهمن ماه اقدام به اعتصاب غذا و از روز ۲۱بهمن ماه اقدام به اعتصاب‌غذای خشک کردند.

خبر دیگری حاکی است که شب گذشته گلرخ ایرایی به‌دلیل اعتصاب خشک؛ حالش رو به وخامت گذاشته و دچار شوک شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...