تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز؛ نه غزه نه لبنان، فقط مردم ایران+ فیلم

تجمع کارگران راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد در یازدهمین روز اعتصاب در مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی . کارگران شعار می دهند: ام الفساد اهواز همینجاست همینجاست

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...