تجمع دانشجویان دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

ایسنا: در پی تجمع اعتراضی تعدادی از دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در حاشیه همایش “الگوهای نظم منطقه‌ای در جهان پساداعش” رئیس این دانشکده در توضیح علت این تجمع،‌ گفت: در پی بستن یکی از درب‌های فرعی پردیس شمالی دانشگاه تهران عده‌ای از دانشجویان با برگزاری تجمع خواستار عبور و ورود از درب موقت به دانشکده شدند.
در واقع این پردیس دو درب شمالی و جنوبی داشت که مدتی نیز درب فرعی برای دانشجویان در نظر گرفته شده بود اما پس از مدتی به دلایل مسائل امنیتی بسته شد.

رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در دانشگاه تهران تاکید کرد: اگر به تعداد درب‌های پردیس مرکزی دانشگاه تهران توجه کنیم، این دانشگاه سه درب اصلی برای ورود و خروج دانشجویان وجود دارد. بنابراین نمی‌شود انتظار داشت درب‌های زیادی در پردیس شمالی دانشگاه ایجاد شود،‌ ضمن اینکه درب فرعی به صورت موقت باز گذاشته شده بود.

دکتر ولی‌پور خاطرنشان کرد: بستن درب فرعی پردیس شمالی دانشگاه تهران یک تصمیم مدیریتی بود و نمی‌شود انتظار داشت هر دانشکده‌ای برای خود دربی فرعی داشته باشد، ضمن اینکه فاصله درب فرعی با درب‌های اصلی پردیس در حد چند دقیقه بوده است. بنابراین چند نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که به این موضوع اعتراض داشتند در حاشیه مراسم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...