تجمع زنان معترض در خارج از استودیوم ازادی

بر اساس خبرهای دریافتی از تهران، جمع زیادی از زنان در مقابل در غربی ورزشگاه آزادی تجمع کرده و خواهان حضور در جشن حضور تیم ملی در جام جهانی شده‌اند. اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبه رو شدند و ا جازه ورود به داخل ورزشگاه را نمی یابند.
زنان تجمع کننده در مقابل در ورزشگاه آزادی شعار می دهند: «استادیوم خالیه… جای زنا خالیه». «استادیوم خالیه، مایه شرمساریه»
زنان می گویند دیروز خیابانها را فتح کردیم، امروز استادیوم را. انها میگویند زنان امروز این درهای بسته را باز خواهند کرد.

لحظاتی پیش نیز نیروهای امنیتی با اعلام حضور غیرقانونی زنان در مقابل درب ورزشگاه آزادی خواهان ترک محل توسط آنها شد اما با بی اعتنایی جمعیت روبه رو شدند.

مزدوری که بلندگوی را در اختیار داشت گفت: شادیهایتان را دیشب کردید… امروز نوبت آقایان استو ”آقایون دست خانوم ها رو بگیرید ببرید خونه“

با گفتن این جملات انبوه جمعیت این مزدور را به شدت هو کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...