تجمع سهامداران غارت شدگان پدیده در مشهد۲۹ فروردین ۹۸+ فیلم

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه پدیده در مقابل استانداری رژیم در مشهد
غارت‌شدگان مؤسسه‌ پدیده روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸ در مقابل استانداری مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعار می‌دادند:

«یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه»
«ای ملت مسلمان اتحاد اتحاد»
این تجمع اعتراضی به‌رغم تهدیدهای وزارت اطلاعات، امروز روبه‌روی استانداری برگزار شد.