تجمع شماری از دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم

تجمع اعتراضی دانشجویان دکتری مقابل وزارت علوم در تهران

شماری از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های مختلف کشور روز شنبه در اعتراض به آن چه که مشکل ارز دولتی فرصت مطالعاتی عنوان می کنند ، در مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تجمع کردند.

به گزارش ایرنا ، تجمع تعدادی از دانشجویان دوره دکتری برای ارز دوره مطالعاتی درحالی امروز برگزار شد که هفته گذشته وزیرعلوم از حل این مشکل خبر داد .
منصور غلامی در جمع خبرنگاران گفت : بیش از 50 درصد از ظرفیت های اعزام شده دوره دکتری مورد حمایت قرار گرفته اند.

یکی دیگر از تجمع کنندگان گفت: در تجمع های قبلی وزارت علوم از ما خواست تا با آنان در این زمینه گفت و گو کنیم ، یک بار دانشجویان را به میز شکایت ارجاع دادند و در نهایت منجر به تهیه نامه ای برای معاون وزیر علوم شد. اما این نامه هم مسکوت ماند و پاسخی به ما داده نشد.
این دانشجوی دانشگاه تهران گفت: بار دوم نیز با معاون اداره کل بورسیه های وزارت علوم صحبت شد که متاسفانه سخن امیدوار کننده ای نگفت .
وی مدعی شد پس از تجمعات قبلی نامه هایی از کمیته انضباتی برای دانشجویان ارسال شد و به همین خاطر شمار دانشجویان تجمع کننده هر بار نسبت به دفعات قبل کاهش می یابد.
این دانشجو ادامه داد: معاون اداره کل بورسیه ها به صراحت گفته است که دانشجویان به صورت گروهی پیگیر کار خود نباشند و انفرادی به دنبال کارهایشان بروند.
تجمع کنندگان عنوان کردند: تا زمانی که پاسخی از وزارت علوم برای حل مشکل خود دریافت نکنیم به تجمع خود ادامه می دهیم.