تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین مقابل شعبه سرپرستی در رشت + فیلم

مالباختگان غارت شده و به جان آمده شعار می دهند:

مرگ بر مسولین پوشالی
فریاد ما عزت ما سکوت ما ذلت ما
مرگ بر تورم مرگ بر اختلاس
مرگ بر محافظین دزدان
عزا عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز
با این دزد های بی دین ایران آباد نمیشه ایران آزاد نمیشه
مرگ بر وطن فروش ‌
دولت ما دزده قانون ما دزده نماینده ها دزده مجلس ما زده

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...