تجمع غیزانیه اهواز علیه قطع آب و شلیک ساچمه ای پلیس

5ec95339df532_2020-05-23_21-15

رژیم ضدبشری اخوندی که ابتدایی ترین مایحتاج مردم را تامین نمیکند، در مقابل کوچکترین تجمعی از ترس قیام انها را سرکوب میکند. سرکرده انتظامی اهواز که برای سرکوب مردم بی دفاع و تشنه، بخش غیزانیه اهواز شلیک میکرد، معتقد است که بی ابی مطالبه مردم است اما کشتن هم حق نیروهای سرکوبگر رژیم است و گرنه چگونه میشود بر روی مردمی که اب اشامیدنی ندارند و تجمع اعتراضی کرده اند در روز ماه رمضان شلیک کرد.

تعدادی از مردم بخش غیزانیه از توابع اهواز صبح روز شنبه در اعتراض به بی توجهی مسئولان به تامین نشدن آب شربشان اقدام به بستن جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه کردندکه پلیس جنایتکار برای جلوگیری از این کار وارد عمل شد و تعدادی از مردم بی دفاع را زخمی کرد.

تجمع کنندگان با سنگ و چوب سعی کردند جلوی ماموران رژیم را بگیرند اما پلیس جنایتکار با شلیک ساچمه ای انها را مضروب و زخمی کرد.