تجمع معلمان حق التدریس و پیش دبستانی صبح امروز

جمعی از معلمان حق التدریس و پیش دبستانی صبح امروز مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

در این تجمع، فرهنگیان حق التدریسی و پیش دبستانی با اعتراض به شرایط کاری خود, خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوق و مزایای خود شدند و از دیگر مطالباتشان این بود که در آموزش و پرورش به صورت رسمی استخدام شوند.