تجمع و اعتصاب دست فروشها در کرج، اردبیل و چابهار

در کرج دستفروشان خیابان المهدی حصارک روز سه‌شنبه ۳بهمن ۹۶ در اعتراض به محدودیتهای اعمال شده توسط شهرداری رژیم علیه آنها مقابل شورای قلابی شهر کرج دست به تجمع زدند.

امروز هم‌چنین در اردبیل دستفروشان در اعتراض به مشخص نبودن مکانی برای فروش اجناسشان و اذیت و آزار مأموران شهرداری رژیم؛ در مقابل شورای قلابی این شهر تجمع کردند.
در چابهار نیز دست فروشان روز دوشنبه در بازار سنتی این شهر دست به اعتصاب زدند. آنها در اعتراض به این‌که شب دوشنبه، مأموران جنایت‌پیشه و عوامل شهرداری رژیم وسایل دست فروشها در این شهر را جمع کرده و به بازار سنتی چابهار منتقل کرده بودند، دست به اعتصاب زدند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...