تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم آخوندی به روایت آمار

 

tahrimوبلاگ دانشجو: طبق نتایج نهایی اعلام شده از سوی خبرگزاری های رسمی رژیم کل آرای ماخوذه در شهر تهران کمی بیش از ۲ میلیون و ۸۶۲ هزار بوده است و این در حالیست که منابع حکومتی میزان مشارکت مردم را در پایتخت حدود ۵۰٪ اعلام کرده اند.

طبق آخرین آمارها تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران حدود ۸ میلیون نفر است و در خوشبینانه ترین حالت اگر به آمار های که خود رژیم داده است اتکا کنیم، میزان مشارکت حدود ۳۶٪ بوده و به عبارت دیگر بیش از ۶۴٪ از مردم تهران انتخابات نمایشی رژیم را تحریم کرده اند.

همچنین طبق آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی رژیم در انتخابات سال ۱۳۸۸ تعداد کل آرای صحیح در شهر تهران ۷.۴۰۵.۸۳۹ بوده است و میزان مشارکت در آن سال بیش از ۸۵٪ درصد اعلام گردید که با توجه به نتایج یک جانبه اعلام شده، وجود تقلب از سوی حکومت طبق این آمارها در آن سال کاملاً مشهود بود و این خود ثابت می‌کند که هیچ گاه نباید در حیطه مسائل انتخابات به رژیم اعتماد کرد.

در پایان می‌توان گفت میزان مشارکت عمومی در انتخابات سال ۱۳۹۲ حدأقل ۵۰٪ نسبت به چهار سال گذشته کاهش یافته است و اگر انتخابات شورای شهر و روستا و در بعضی نقاط انتخابات میان دوره ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ برگزار نمی‌شد به احتمال بسیار زیاد مشارکت عمومی حتی به ۲۵٪ هم نمی‌رسید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...